Thứ 7, 20/08/2022 - 04:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 6352/BTNMT-CNTT

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Khẩn trương triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 6352/BTNMT-CNTT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định đây là các công việc quan trọng, cấp bách để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, cập nhật thường xuyên, kịp thời danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Đối với 21 tỉnh, thành phố chưa thực hiện cập nhật và công khai các Giấy xác nhận đã cấp, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn tại Văn bản 4418/BTNMT-CNTT, hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ để tiếp nhận hệ thống Một cửa quốc gia triển khai tại địa phương, giải quyết các hồ sơ thuộc thẩm quyền được thực hiện theo Cơ chế Một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy xác nhận khi hệ thống vận hành chính thức.

Đối với các hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích phải được cập nhật và công khai đầy đủ thông tin Giấy xác nhận theo hướng dẫn tại Văn bản số 4418/BTNMT-CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mối để phối hợp triển khai các công việc trên tại địa phương. Thông tin chi tiết như sau:

  • Liên hệ để cập nhật và công khai Giấy xác nhận: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0978336989, email: ntanh ccntt@monre.gov.vn;
  • Liên hệ để triển khai hệ thống Một cửa Quốc gia/Một cửa ASEAN ngành tài nguyên và môi trường: ông Đinh Hải Dương, số điện thoại: 0984585282, email: dhduong ccntt@monre.gov.vn:
  • Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: số điện thoại (024) 37.548.925, email: dvctt@monre. gov.vn.

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan