Thứ 6, 30/09/2022 - 09:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Theo Chương trình điều chỉnh này, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào Chương trình 07 văn bản (bao gồm: 01 Nghị định của Chính phủ và 06 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 

Cụ thể, theo Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT,  07 văn bản bổ sung vào Chương trình gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, dự kiến trình Chính phủ 11/2019; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Tổng cục Môi trường chủ trì, dự kiến trình tháng 7/2019 (bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải của ngành thép (đã ngưng hiệu lực), QCKT nước thải chăn nuôi); Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài nguyên và môi trường do Thanh tra Bộ chủ trì, dự kiến trình tháng 9/2019; Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Vụ Pháp chế chủ trì, dự kiến trình tháng 9/2019;  Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Vụ Pháp chế chủ trì, dự kiến trình tháng 11/2019; Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, dự kiến trình tháng 10/2019; Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, dự kiến trình tháng 11/2019.

Đồng thời, để bảo đảm nội dung, tính khả thi của văn bản trình, theo Quyết định cũng điều chỉnh tên gọi, đơn vị chủ trì và thời hạn trình của 12 văn bản; rút khỏi Chương trình 01 văn bản.

Như vậy, Chương trình 2019 dự kiến sẽ bổ sung 07 văn bản (tăng 19%); tổng số văn bản phải trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền trong năm 2019 là 43 văn bản gồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 07 nghị định, 04 quyết định và 29 thông tư.

 

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan