Thứ 6, 21/01/2022 - 03:16

Giảm mức xử phạt đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó, giảm mức xử phạt đối với hành vi thu gom, thải rác ...

Ban hành cơ chế đặc thù về khoáng sản gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc Nam

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lần thứ 2

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1938/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên ...