Thứ 2, 04/07/2022 - 13:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của tỉnh Cà Mau về chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cà Mau

Bộ TN&MT trả lời kiến nghị của tỉnh Cà Mau về chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cà Mau.

Về kiến nghị của tỉnh “Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai; chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp; khi thực hiện các dự án đầu tư phải làm 2 bộ hồ sơ thủ tục cho đất và cho rừng trên cùng một diện tích. Do đó, kiến nghị xem xét, điều chính quy định thống nhất khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng thì xem như phần rừng trong diện tích đó đã chuyển mục đích và chỉ thực hiện trồng rừng thay thế”.

Vấn đề địa phương nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và đề xuất đưa vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai đã trình Chính phủ. Sau khi có ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Chính phủ đưa vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

Về kiến nghị: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg ngày 14/7/2003, với quy mô diện tích 41.862 ha (vùng đất liền 25.262 ha; vùng bảo tồn biển 26.600 ha). Trong phân khu dịch vụ hành chính, tỉnh đã quy hoạch diện tích Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau với diện tích 159,7 ha để đầu tư và thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, kết hợp với quản lý bảo vệ rừng, nhằm phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, các quy định về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng như: Chuyển mục đích sử dụng đất, không cho thu đất chỉ cho thu môi trường rừng, hạn chế về tỷ lệ diện tích đất được xây dựng các công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng không vượt quá 20% diện tích để phục vụ du lịch,… rất khó thu hút được các nhà đầu tư. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương cho tách phần diện tích 159,7 ha ra khỏi diện tích Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở khu vực này. Đây là định hướng phát triển phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 04/4/2016), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013) và Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển của thế giới được UNESCO chính thức công nhận năm 2009 và năm 2012, được Ban thư ký Công ước các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Ramsar)  công nhận là khu Ramsar của thế giới (là khu Ramsar thứ năm của Việt Nam). Khu công viên du lịch Mũi Cà Mau rộng 159,7 ha nằm trong phân khu dịch vụ hành chính của VQG Mũi Cà Mau. Do đó, việc kiến nghị tách Khu công viên du lịch Mũi Cà Mau ra khỏi VQG có những bất cập như: (1) Không phù hợp với Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó nêu rõ "không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định)"; (2) Hiện nay, các hoạt động du lịch sinh thái tại một số vườn quốc gia đang phát triển rất nhanh và vượt qua khỏi ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái, gây suy giảm đa dạng sinh học không thể phục hồi. Việc tách diện tích 159,7 ha nêu trên sẽ kéo theo các hệ lụy: làm gia tăng các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên do các hoạt động quá mức của con người mà không có các hoạt động bảo tồn phù hợp; làm phân mảnh, chia cắt hệ sinh thái. Do vậy, không phù hợp với các quy định của Công ước Ramsar cũng như các yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan