Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. 

Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61, Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.Việc tự nhận chuyển nhượng với mức giá thỏa thuận và không có giới hạn theo quy định của Nhà nước thì giá có thể vượt cao hơn rất nhiều so với mức giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước đối với công trình thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Điều 62, do đó cần quy định để không gây khó khăn cho những công trình Nhà nước thực hiện thu hồi đất

Về nội dung kiến nghị này, pháp luật về đất đai hiện hành quy định cụ thể việc sử dụng đất để sản xuất kinh doanh theo 2 cơ chế sau: Cơ chế Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và các dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cụ thể: 

Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án được Thủ tướng Chính phủ chập thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất; cơ chế Nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư và người sử dụng đất tự thỏa thuận việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Điều 62 thì giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, được xác định theo nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể người có đất bị thu hồi còn được nhà nước hỗ trợ, như: hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề, tái định cư... Trong quá trình xây dựng Luật Đất đai năm 2013 đã có tổng kết, đánh giá về vấn đề cử tri nêu, trên thực tế còn một số trường hợp như cử tri phản ánh là do quá trình tổ chức thi hành Luật tại một số địa phương, đặc biệt là công tác xác định giá đất cụ thể còn hạn chế.

Đề nghị bố trí nguồn lực cho địa phương để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, để tránh việc tranh chấp, người dân khiếu nại kéo dài, đông người. Cử tri phán ánh, huyện Yên Sơn hiện đang quản lý sử dụng bằng cơ sở tài liệu bản đồ rất cũ, đo đạc từ năm 1985-1986 đến năm 2013 mới được đo đạc địa chính 03 xã, còn lại 28/31 xã sử dụng tài liệu rất cũ nên việc cập nhật thông tin cũng như căn cứ để giải quyết nhiệm vụ rất khó khăn

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất quan tâm, trong những năm qua Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ và chất lượng đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ (Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai). Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc bố trí nguồn lực để thực hiện các công việc nêu trên, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Do đó, đề nghị cử tri phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương quan tâm bố trí kinh phí theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương thực hiện theo khả năng của ngân sách trung ương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan