Thứ 2, 26/09/2022 - 00:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến kiến nghị hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Cử tri phản ánh, theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trong khi đó, thủ tục, hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư tại Luật Đầu tư năm 2014 không yêu cầu phải nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư cũng không yêu cầu thẩm định, đánh giá tác động môi trường của dự án. Kiến nghị hướng dẫn thực hiện theo hướng, đánh giá tác động môi trường sơ bộ thực hiện trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ; riêng dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh không phải lập đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đánh giá tác động môi trường được lập sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (như quy định của Luật Đầu tư hiện hành).

Vấn đề cử tri nêu, Điều 99 Luật Đầu tư công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường như sau: “a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường”. Điều 77 Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cũng đã sửa đổi Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường về căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư và căn cứ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt để triển khai Dự án. Ngoài ra, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cũng đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường phù hợp với các quy định tại Luật Đầu tư, Đầu tư công.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan