Thứ 2, 26/09/2022 - 00:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hoà Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Bất động sản.

Cử tri phản ánh, hiện nay, các dự án đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…;thời gian giải quyết các thủ tục kéo dài. Bên cạnh đó, các Luật liên quan đã ban hành chưa đồng bộ, thiếu thống nhất nên có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Bất động sản

Về sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư được quy định tại Luật đất đai

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung để trình Chính phủ ban hành hoặc bản hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến việc liên thông các thủ tục đầu tư, đất đai, tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định cụ thể việc sử dụng hồ sơ dự án (hồ sơ đầu vào để chấp thuận chủ trương đầu tư) để tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Mặt khác, liên quan đến các thủ tục tiếp cận đất đai, để đảm bảo thống nhất giữa Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, trong thời gian qua Chính phủ đã tổ chức thực hiện các giải pháp sau đây:

Tổ chức xây dựng Luật Đầu tư (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua, trong đó có bổ sung quy định về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và chấp thuận chủ trương đầu tư); sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp cận đất đai để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại;…;

Ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, trong đó quy định cụ thể về việc đấu thầu dự án có sử dụng đất và trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp trúng đấu thầu;

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019), hiện nay Chính phủ đang xem xét ban hành. Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, ổ sung một số quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Về sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư được quy định trong Luật bảo vệ môi trường

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2020; trong đó đã có các nội dung nhằm đồng bộ hóa với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, toàn diện của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tích hợp, giảm số lượng thủ tục hành chính, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan