Thứ 5, 29/09/2022 - 05:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến phản ánh điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: “Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội” để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp là chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và không công bằng, vì hiện nay các đối tượng này vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp, tạo thu nhập để ổn định cuộc sống. Đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh phù hợp, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cử tri cho rằng điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: “Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội” để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp là chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và không công bằng, vì hiện nay các đối tượng này vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp, tạo thu nhập để ổn định cuộc sống. Đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh phù hợp, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội

Vấn đề cử tri nêu, theo quy định của pháp luật về đất đai, việc xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp: (i) Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, (ii) Đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân, (iii) Khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về các căn cứ để xác định “cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, trong đó, tại điểm b khoản 2 Điều 3 quy định: “Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội” do các đối tượng này đã được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến mở rộng đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá và có báo cáo đề xuất với Trung ương trong quá trình sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI. Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về chủ trương nghiên cứu mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đối với đất trồng lúa, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất như ý kiến cử tri đã nêu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất cụ thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan