Thứ 2, 26/09/2022 - 00:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư năm 2014, trong thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư không yêu cầu nhà đầu tư nộp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì quy định: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư dự án và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án. 

Vướng mắc của quy định pháp luật về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giữa Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, chỉ đạo giải quyết. Theo đó, ngày 28/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 42/CP-PL gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung đề nghị cho phép áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công. Tại phiên họp thứ 25 ngày 12/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề xuất nêu trên, trong đó giao Chính phủ hướng dẫn về việc đánh giá tác động môi trường sơ bộ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công; bổ sung nội dung này vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra để đảm bảo sự thống nhất của 3 Luật trình ra Quốc hội xem xét theo đúng trình tự.

Thực hiện ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công (Luật số 35/2018/QH14), trong đó đã sửa đổi điểm a Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng bổ sung quy định: “Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư; căn cứ đánh giá tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Hiện nay, việc áp dụng theo Luật Đầu tư năm 2014 không yêu cầu nhà đầu tư phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư mà chỉ cần có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014 phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan