Thứ 2, 26/09/2022 - 00:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định rõ đối tượng là tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Cử tri tỉnh Bến Tre phản ánh: Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí và một số nghị định khác chưa quy định các đối tượng nào được coi là tổ chức vi phạm nên việc áp dụng còn khó khăn, thiếu đồng bộ giữa các địa phương

Đối tượng là tổ chức vi phạm hành chính đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

“2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.”

Ngoài ra, pháp luật về khoáng sản cũng quy định rõ đối tượng là tổ chức vi phạm hành chính:

"Tổ chức thăm dò khoáng sản" bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã; doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam (khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản).

"Tổ chức khai thác khoáng sản" bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã (khoản 1 Điều 51 Luật khoáng sản).

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đã làm rõ thêm về nội dung này, cụ thể:

“Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định này bao gồm:

 a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

b) Nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

c) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

d) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật".


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan