Thứ 2, 26/09/2022 - 01:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đối với đất trồng lúa, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất

Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Đề nghị bỏ quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 vì: Các tổ chức, cá nhân có khả năng tích tụ ruộng đất để đầu tư dự án trồng lúa theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn” để áp dụng tiến bộ khoa học nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp lại không thể thực hiện được do không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Trong khi các hộ gia đình, cá nhân được phép nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì không có năng lực về vốn và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp.

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá và có báo cáo đề xuất với Trung ương trong quá trình sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI. Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về chủ trương nghiên cứu mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đối với đất trồng lúa, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất như ý kiến cử tri đã nêu.

Để thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp (Tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định. Dự thảo Nghị định này đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy việc tập trung đất nông nghiệp thông qua hình thức thuê đất, liên doanh, liên kết với người sử dụng đất để nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo được các quyền và lợi ích của người nông dân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan