Thứ 2, 26/09/2022 - 00:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cử tri đề nghị sớm có phương án, biện pháp căn cơ, đồng bộ nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường

Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, khu nhà máy xử lý rác tại các địa phương đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có phương án, biện pháp căn cơ, đồng bộ nhằm giải quyết vấn nạn này (cử tri tỉnh Lâm Đồng)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến của cử tri về tình trạng chất thải rắn phát sinh có xu hướng gia tăng đã và đang gây áp lực đến môi trường, gây ô nhiễm tại các bãi rác, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nguyên nhân chủ yếu là do việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Trước vấn đề triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn còn bất cập, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, trong đó đã quy định nội dung về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Mục II Chương IV; quy định nội dung về quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Mục III Chương IV.

Xây dựng trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trong đó có các quy định đồng bộ, các giải pháp căn cơ từ thu gom, phân loại, quản lý chất thải; quy hoạch khu vực xử lý an toàn; công nghệ xử lý thân thiện môi trường, kết hợp với thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác cùng với các cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Nhiều địa phương đã có mô hình xử lý hiệu quả như Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Cần Thơ,…, điển hình tại Đồng Nai tỷ lệ rác thải chôn lấp còn 43%.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến (hạn chế chôn lấp), trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom; ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tổ chức lựa chọn, đánh giá và công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. Trên cơ sở thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và kết quả xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành, cập nhật danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Các Đề án, Chỉ thị nêu trên bao gồm các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam cũng như thúc đẩy triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện môi trường, xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên các tỉnh, thành phố cả nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan