Thứ 2, 04/07/2022 - 13:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng chính sách, pháp luật ứng phó biến đổi khí hậu

Trong năm 2020 tiếp tục cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tập trung hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn nhằm kiểm soát và loại trừ các chất HFC, các chất làm suy giảm tầng ôdôn;...

Thời gian qua, thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ đã rà soát, xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và cam kết tại điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên. Hoàn thiện nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các Nghị định quy định chi tiết liên quan được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IV. Trong năm 2020 tiếp tục cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tập trung hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn nhằm kiểm soát và loại trừ các chất HFC, các chất làm suy giảm tầng ôdôn; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020, là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam tại để gửi Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu theo quy định, đồng thời triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong nước.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan