Thứ 6, 30/09/2022 - 10:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW và Luật Đất đai

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp với Tổng cục Quản lý đất đai về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW và Luật Đất đai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị bám sát các nội dung, thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW năm 2012 và tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai, Bộ trưởng yêu cầu, nội dung xin ý kiến địa phương cần chia các nhóm nội dung cụ thể trên cơ sở đánh giá các hiệu quả đã đạt được; các tồn tại, nguyên nhân và định hướng trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, thống nhất với Ban Kinh tế Trung ương về các nội dung và gửi xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất các nội dung lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước, quốc tế, các chuyên gia, nhà thực tiễn và một số Hội, Hiệp hội…

Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng yêu cầu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2021, do đó, Tổng cục Quản lý đất đai bám sát các nội dung theo các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và chính sách pháp luật đất đai để thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến nay, Bộ TN &MT đã nhận được báo cáo của 10/14 Bộ, ngành; của 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, Tổng cục đã tiến hành rà soát, đánh giá thông tin tài liệu, rà soát nhu cầu sử dụng đất. Bên cạnh đó, đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo Nghị quyết số 134/2016/QH13; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phân khai cho các địa phương; tổ chức biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của cả nước và 6 vùng kinh tế; nghiên cứu tiềm năng đất đai phục vụ phân vùng sử dụng đất và rà soát, đánh giá các tác động của các yếu tố biến đổi khí hậu đến sử dụng đất. Thực hiện lồng ghép nội dung tổng kết Luật Đất đai gắn với tổng kết Nghị quyết 19- NQ/TW, Lãnh đạo Bộ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND một số tỉnh, thành phố theo phân công của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND các tỉnh để lấy ý kiến các nội dung báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai; tuy nhiên, đến nay, Bộ mới nhận được nội dung báo cáo của 23/63 tỉnh, thành phố.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan