Thứ 7, 02/07/2022 - 21:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000

Ngày 30/9/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã trình Bộ Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000.

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế về cơ bản đều thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung của Dự thảo Thông tư, các ý kiến góp ý cụ thể đều đã được nghiên cứu tiếp thu và giải trình cụ thể.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kính trình Bộ trưởng, Thứ trưởng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 để xem xét, ký ban hành.

Hồ sơ gửi kèm theo: Tờ trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000; Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư và văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và Văn bản thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế; Văn bản của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc góp ý dự thảo Thông tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan