Thứ 2, 15/08/2022 - 13:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2030

Để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ soạn thảo gồm các thành viên là đại diện Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, các cơ quan quản lý và nghiên cứu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Khoa học và Công nghệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng, cập nhật dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quá trình xây dựng kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với các nhà quản lý, chuyên gia cao cấp, các nhà khoa học có kinh nghiệm; tổ chức các cuộc họp tham vấn với sự tham gia của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý từ các bộ, ngành, đại diện một số địa phương… để trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến về các nội dung chủ yếu của Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4643/BTNMT-BĐKH ngày 16/9/2019 gửi các Bộ, ngành có liên quan (gồm các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo…), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc bộ đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều đợt làm việc tập trung với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia cao cấp, nhà khoa học để tổng hợp, xây dựng dự thảo; tổ chức các cuộc họp, hội thảo tham vấn với các bộ, ngành, địa phương… để lấy ý kiến đối với các nội dung của dự thảo; tổ chức họp Tổ soạn thảo để lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo đối với dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo tới các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến góp ý lần cuối; trên cơ sở ý kiến của bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

Tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012. Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 đã xác định 65 đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2012 - 2020 và 10 chương trình, đề án ưu tiên trong giai đoạn 2012 - 2015. Ngay sau khi Quyết định 1474/QĐ-TTg được ban hành các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của bộ/ngành và địa phương và triển khai thực hiện. Đã có 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên hướng dẫn theo công văn số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 01/10/2009 và công văn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 về việc hướng dẫn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với 65 đề án, dự án, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020, đã có 25/65  đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt và triển khai thực hiện (chiếm 38 %); trong đó có một số đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt trước thời điểm ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020. Do thiếu nguồn kinh phí, nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ chưa được phê duyệt. Tuy vậy, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ khác hoặc trong nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng quản lý. Số lượng đề án, dự án, nhiệm vụ loại này là 40/65 (chiếm 62 %).

Trong số 65 đề án, dự án, nhiệm vụ được phê duyệt thực hiện có 26/65 nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm cả dự báo, cảnh bảo thiên tai, sinh kế bền vững; có 16/65 nhiệm vụ liên quan đến vấn đề giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, còn lại 23 nhiệm vụ mang tính tổng hợp.

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và các cam kết quốc tế, củng cố và tăng cường thành quả đạt được trong ứng phó với biến đổi khí hậu của giai đoạn trước, từng bước đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược quốc gia, việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030 là rất cần thiết. Hai mục tiêu chính của Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 được xác định là: (i) Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu; (ii) Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực phù hợp với điều kiện quốc gia, tận dụng các cơ hội của biến đổi khí hậu để phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan