Thứ 7, 20/08/2022 - 03:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân và doanh nghiệp

Năm 2020, Bộ TN&MT tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật.

Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị 

Trong năm 2020, Bộ đã có một số văn bản gửi Ban Dân nguyện, Văn phòng Chính phủ để trả lời 271 kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. Hiện tại, Bộ tiếp tục nghiên cứu và trả lời 108 kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV. 

Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị của công dân, người dân và doanh nghiệp: Vụ Pháp chế tiếp tục tiếp nhận, kiến nghị xử lý 11 phản ánh, kiến nghị của công dân qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ gửi về và tiếp nhận, kiến nghị xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Để triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định kế hoạch thanh tra năm 2020. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ) theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng, chỉ tập trung thanh tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; quan tâm giải quyết đối với các vụ việc mới phát sinh. 

Bộ đã thực hiện tiếp dân qua 257 lượt với 497 người, trong đó có 33 lượt đoàn đông người (247 người). Đã phân loại và xử lý 3535 lượt đơn khiếu nại, tố cáo (có 1.665 đơn phải xử lý trong đó 78,44% là khiếu nại đất đai). 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan