Thứ 5, 30/06/2022 - 17:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên là Phó Trưởng ban thường trực; các Phó trưởng ban là các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân.

Bộ mời đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ tham gia là ủy viên thuộc các Bộ, cơ quan  liên quan.

Ủy viên thuộc các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng các Tổng cục: Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quản lý đất đai; Môi trường, Khí tượng Thủy văn, Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục trưởng các Cục: Biến đổi khí hậu, Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Viễn thám quốc gia, Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Quản lý tài nguyên nước; Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo là Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

Lập quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch ngành quốc gia về tài nguyên và môi trường.

Lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

Xây dựng hợp phần quy hoạch về tài nguyên và môi trường để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; xây dựng nội dung quy hoạch về tài nguyên và môi trường đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do các bộ, ngành khác thực hiện (nếu có).

Lập, tích hợp quy hoạch mạng lưới các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng các quy hoạch thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và phối hợp với các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trong việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực khác có liên quan.

Đối với các quy hoạch có tính chất giao thoa, có nội dung liên quan lẫn nhau hoặc quy hoạch tích hợp nhiều lĩnh vực do hai Thứ trưởng phụ trách trở lên, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực có nhiều nội dung nhất trong quy hoạch chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch đó. Các Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, tài liệu và và điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo lập, tích hợp mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan