Thứ 5, 30/06/2022 - 16:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Tổng cục Quản lý đất đai đóng vai trò làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Đó là nhấn mạnh và giao nhiệm vu của Thứ trưởng Lê Minh Ngân tại cuộc họp với Tổng cục vừa qua.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, để triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai, ngày 4/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết, đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, cũng như trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai, đồng thời, hướng dẫn các Sở ngành và cấp huyện trong việc tổng kết việc thi hành Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và gửi Đề cương tổng kết thi hành Luật Đất đai đến các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện tổng kết; đồng thời ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 5/3/2021; đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng Kế hoạch chi tiết tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó có đề xuất lồng ghép các nội dung tổng kết Luật Đất đai gắn với tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; Đề xuất phân công một số cơ quan trong việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá một số nội dung chuyên đề có liên quan đến các nội dung định hướng sửa đổi Luật Đất đai; Hoàn thiện đề cương tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW để gửi cho các Bộ, ngành và địa phương để tổng kết.

Ngày 30/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước trước ngày 15/5/2021; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành trước trước ngày 30/6/2021. số 569/TTg-PL về tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, đồng thời, thích ứng với tình hình dịch bệnh, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất chuyển hình thức khảo sát, làm việc với các địa phương sang hình thức trực tuyến. Theo đó, trong tháng 5 - 6/2021, sẽ khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 khu vực: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện vùng đô thị, nông thôn, miền núi và làm việc với một số Bộ, ngành. 

Việc triển khai các đoàn công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai sẽ lồng ghép để với các đoàn công tác tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW. Ngày 20/4/2021, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch tổng kết (Kế hoạch số 24), theo đó yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các Bộ, ngành tiến hành tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước 30/5/2021; đối với địa phương, yêu cầu tổ chức Hội nghị tổng kết trước 30/5/2021, gửi báo cáo về Ban Kinh tế trước 15/6/2021.

Kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), là cơ sở hành lang pháp lý quan trọng về pháp luật đất đai, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tổ chức thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, nếu có khó khăn, vướng mắc cần chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ tháo gỡ, giải quyết, để đảm bảo tiến độ, chất lượng.

"Tổng cục Quản lý đất đai đóng vai trò làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương" - Thứ trưởng giao nhiệm vụ.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan