Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo hành lang pháp lý quản lý thống nhất hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước

Kết quả nổi bật, Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ, tạo hành lang pháp lý quản lý thống nhất hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước: xây dựng, trình ban hành 02 Nghị định của Chính phủ và ban hành 53 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Trong giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực đo đạc và bản đồ ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ, tạo hành lang pháp lý quản lý thống nhất hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước: xây dựng, trình ban hành 02 Nghị định của Chính phủ và ban hành 53 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 phê duyệt Đề án Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ cho việc triển khai thực hiện thống nhất việc lập quy hoạch các cấp theo quy định của Luật Quy hoạch.

Triển khai nhiều dự án, đề án đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ đầy đủ, chính xác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thành xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam với 65 trạm định vị vệ tinh phủ kín lãnh thổ Việt Nam, cung cấp dịch vụ định vị chính xác, góp phần hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Công tác đo đạc bản đồ về biên giới đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp vào sự ổn định chính trị giữa Việt Nam và các nước láng giềng, khẳng định chủ quyền của đất nước: hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia phục vụ ký văn kiện “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” và “Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” ngày 05 tháng 10 năm 2019; hoàn thành công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào xây dựng 02 văn kiện pháp lý về biên giới đã được Chính phủ hai nước ký ngày 16 tháng 3 năm 2016 góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được phát triển mở rộng; tích cực hợp tác, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực, đặc biệt đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” trong năm 2019 cho nước bạn Lào.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan