Thứ 6, 30/09/2022 - 11:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao được giao đến kết quả cuối cùng

Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền, phân công, phân cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm. Có chính kiến rõ ràng đối với các nội dung trình, cho ý kiến; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vướng nhiệm vụ vượt thẩm quyền. Tăng cường kiềm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao được giao đến kết quả cuối cùng” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Bộ TN&MT ngày 8/10/1021

Về các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả để tạo ra sự chuyển biến thực chất; bằng các chỉ số cụ thể và sự hài lòng của người dân, cũng như các đóng góp của Ngành Tài nguyên và Môi trường đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền, phân công, phân cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm. Có chính kiến rõ ràng đối với các nội dung trình, cho ý kiến; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vướng nhiệm vụ vượt thẩm quyền. Tăng cường kiềm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao được giao đến kết quả cuối cùng” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Về dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị tập trung hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định; đồng thời chuẩn bị cho việc kiện toàn ngay các tổ chức trực thuộc Bộ khi Nghị định được Chính phủ ban hành để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ của Bộ thông suốt; triển khai sắp xếp, luân chuyển cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ mới nhằm phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, những kinh nghiệm trong công việc của mỗi cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 và xác định nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2022 tập trung vào các vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn về đất đai, môi trường và khoáng sản. Trong đó, đối với việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị theo sát tình hình ở địa phương, cơ sở kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, đây là một trong nội dung rất quan trọng của Bộ cũng như của quốc gia, Bộ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng dự án Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số của Bộ đảm bảo phù hợp với Kiến trúc về Chính phủ số tài nguyên và môi trường, phát triển hạ tầng, nền tảng, dịch vụ số dùng chung.

Các lĩnh vực, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo thẩm quyền và nhiệm vụ được phân công; xác định hạ tầng số thiết yếu dùng riêng, đặt ra các yêu cầu, giải quyết các bài toán, vấn đề chuyên ngành để phát triển xây dựng các nền tảng số, phần mềm chuyên ngành; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để triển khai đầu tư thực hiện.

Trong thời gian này, trước nguy cơ về bão, lũ, thiên tai… đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó trong mùa mưa, bão. Cục Biến đổi khí hậu tập trung triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. Tăng cường công tác truyền thông về biến đổi khí hậu.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan