Thứ 7, 25/06/2022 - 20:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khắc phục các tồn tại, bất cập cũng như điều chỉnh kịp thời các vấn đề môi trường mới phát sinh

Trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống chính sách, pháp luật, quy chuẩn về môi trường được tập trung xây dựng, cơ bản khắc phục được các tồn tại, bất cập cũng như điều chỉnh kịp thời các vấn đề môi trường mới phát sinh.

Hệ thống chính sách, pháp luật, quy chuẩn về môi trường được tập trung xây dựng, cơ bản khắc phục được các tồn tại, bất cập cũng như điều chỉnh kịp thời các vấn đề môi trường mới phát sinh. Sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung năm 2016 đã để lại cho chúng ta nhiều bài học đắt giá. Ngay sau sự cố, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác BVMT. Đồng thời, đã trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo điều hành kịp thời nhiều vấn đề môi trường nóng khác như Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, Bộ TN&MT đã khẩn trương rà soát, đánh giá tổng kết việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và tập trung sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2014 nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện và thống nhất về BVMT.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT.

Trong 5 năm (2016-2020), Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Nghị định, 03 Quyết định, 03 Chỉ thị cùng nhiều Kế hoạch, Đề án quan trọng khác; ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật BVMT 2014 và Luật Đa dạng sinh học 2008. Đã xây dựng hoàn thiện 12 QCVN về môi trường. Hiện nay, các QCVN vẫn thường xuyên được rà soát, cập nhật theo hướng tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan