Thứ 6, 30/09/2022 - 08:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện những hành động cấp thiết để ngăn chặn và tiến đến chấm dứt sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên

Mục tiêu 15.5: Đến năm 2030 thực hiện những hành động cấp thiết để ngăn chặn và tiến đến chấm dứt sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên các hệ sinh thái, bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động, thực vật nguy cấp

Các nhiệm vụ thực hiện gồm: Ngăn chặn sự suy giảm các loài hoang dã bị đe dọa, đặc biệt loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Điều tra, quan trắc, định kỳ cập nhật và công bố Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Thực hiện các chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt ưu tiên đối với các loài thú lớn nguy cấp: Voi, Hổ, Sao La và các loài linh trưởng; Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm và định kỳ cập nhật, biên soạn, tái bản Sách Đỏ Việt Nam; Tăng cường hợp tác giữa các nước để chống lại tình trạng buôn bán động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép.

Trong những năm qua, nhiều văn bản đã được ban hành để ngăn chặn sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên các hệ sinh thái. Cụ thể: Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến 2020, tầm nhìn 2030 cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện về phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Đối với phục hồi rừng ngập mặn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015. Mặc dù, cho đến nay chưa có một nghiên cứu điều tra, đánh giá toàn diện về mức độ suy thoái của các hệ sinh thái và cũng chưa có bộ tiêu chí ban hành chính thức về đánh giá mức độ suy thoái của các hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ sinh thái thảm cỏ biển hiện đang đứng trước nguy cơ bị suy thoái với khoảng 100 loài sinh vật biển có nguy cơ đe dọa và quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN để yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ (năm 2015). Trong khi đó, hệ sinh thái rừng ngập mặn cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều nhiệm vụ, dự án trồng rừng và phục hồi rừng ngập mặn đã đạt được kết quả tích cực, rừng ngập mặn được nâng cao về chất lượng và diện tích, cụ thể diện tích rừng ngập mặn tăng 18,1 nghìn ha từ năm 2010 đến năm 2018.

Công tác bảo tồn loài động, thực vật hoang dã tiếp tục được quan tâm. Tiêu chí và Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được ban hành tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP và sửa đổi tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.Trên cơ sở đó, tổng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã tăng từ 83 loài lên 99 loài. Mới đây, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đã ban hành Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Một số chương trình, đề án đã được triển khai thực hiện để bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm như voi, rùa biển, linh trưởng như Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012); Đề án tổng thể bảo tồn loài voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025 (Quyết định số 811/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/3/2016); Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017) và nhiều dự án, hoạt động bảo tồn loài được triển khai bởi các tổ chức quốc tế ở một số địa phương như Dự án bảo tồn và giám sát tại chỗ các loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn Na Hang; sao la ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; voi ở VQG Yok Đôn; cò thìa ở Vườn quốc gia Xuân Thủy; trai tai tượng ở các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn biển các vùng biển miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ; Dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam”, đã thành lập diễn đàn hợp tác vì động vật hoang dã (Viet Nam - BCA - Wildlife Partnership). Nhiều cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được thành lập bao gồm các vườn cây thuốc; các trung tâm, ngân hàng bảo tồn nguồn gen và; các trung tâm cứu trợ động, thực vật ở các Vườn quốc gia và các cơ sở ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan