Thứ 4, 25/05/2022 - 16:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả triển khai 03 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo đó, căn cứ vào Luật Tiếp cận thông tin năm 2018; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2018, Bộ đã chỉ đạo xây dựng Danh mục thông tin cung cấp cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm thông tin về: giới thiệu chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường (TN&MT); văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); dự thảo VBQPPL; thủ tục hành chính (TTHC); phổ biến chính sách; tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân; chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án; thông tin đầu tư công; chương trình, đề tài khoa học và công nghệ; thống kê tài nguyên và môi trường; thông tin công khai về báo cáo tài chính, thông tin tuyển dụng,…); Các thông tin khác theo quy định của pháp luật…

Về các hình thức công khai thông tin, Bộ đã thực hiện các hình thức công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin cũng như pháp luật chuyên ngành; đảm bảo trang bị đầy đủ các điều kiện vật chất cho công tác tiếp cận thông tin của người dân; bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ công tác tiếp cận thông tin (bố trí cán bộ đầu mối ở bộ phận nào của cơ quan, hoạt động chuyên trách hay kiêm nhiệm); lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu; đặc biệt là tiếp cận qua các trang thông tin, Cổng thông tin điện tử của Bộ, của các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện,… trực thuộc Bộ.

Đối với kết quả số lượng yêu cầu cung cấp thông tin nhận được đã được thống kê và chủ yếu thông qua Văn phòng một cửa của Bộ và Cổng thông tin của Bộ, các yêu cầu phản ánh đã được giải đáp kịp thời, cụ thể đến từng đối tượng yêu cầu.

Nhìn chung người dân và doanh nghiệp đều rất hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật tiếp cận thông tin do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đã đảm bảo được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan