Thứ 5, 30/06/2022 - 17:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện thể chế pháp luật với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hòa của doanh nghiệp và người dân

Triển khai nhiệm vụ quý II/2021, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật. “Không chờ có vướng mắc mới bắt tay vào làm, cần nhìn ra những xu thế mới, những vấn đề thuộc về thực tiễn cần thay đổi, báo cáo những cấp có thẩm quyền để thí điểm triển khai rút ra bài học thực tiễn với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hoà của doanh nghiệp và người dân”.

 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của Ngành thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong quý II năm 2021, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, rà soát, đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật, xác định đâu là những quy định, nút thắt, điểm nghẽn để tạo cơ chế cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh.

Tập trung triển khai nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Chủ động nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, huy động các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề được sự quan tâm của dư luận xã hội. Xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và xây dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.

Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ trưởng cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần tập trung đề xuất một số nhiệm vụ có tính chất đột phá, định hướng ưu tiên trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào Chương trình hành động của Bộ, của Ngành; góp ý, xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đang là vướng mắc từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động đầu tư; tập trung nguồn lực cho tổ chức thực hiện để có ngay các sản phẩm đóng góp cho phát triển đất nước và cho xã hội.

Hai là, tập trung rà soát bộ máy, chức năng nhiệm vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với hoàn thiện các công cụ để kiểm soát đánh giá; thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đầu mối, xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Tinh gọn bộ máy theo vị trí việc làm và khung năng lực. Cán bộ công chức, nhất là thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Với điều kiện nguồn lực hạn chế, nhân lực ngày càng tinh giản, Bộ trưởng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ cho công tác quản lý, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo Bộ theo dõi phát biểu trực tuyến từ đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Ba là, để sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; huy động tốt các nguồn lực từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, phát huy tài nguyên biển… cho phát triển kinh tế; tăng cường công tác xã hội hóa, nghiên cứu các cơ chế để huy động nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ, nhất là cơ chế huy động nguồn lực xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, đầu tư phát triển hệ thống quan trắc, dự báo,…

Bốn là, tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch thành tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Tập trung giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông người trong thời gian diễn ra bầu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Năm là, triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng đề án tổng thể Đề án tổng thể quản lý thông tin-cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Sáu là, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương. ...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật.

Không chờ có vướng mắc mới bắt tay vào làm, cần nhìn ra những xu thế mới, những vấn đề thuộc về thực tiễn cần thay đổi, báo cáo những cấp có thẩm quyền để thí điểm triển khai rút ra bài học thực tiễn với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hoà của doanh nghiệp và người dân”.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan