Thứ 2, 26/09/2022 - 00:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT khu công nghiệp

Trước mắt, tập trung hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, ban hành tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, ban hành tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nhóm cơ chế, chính sách lớn sau đây: quy hoạch bảo vệ môi trường trong đó tính đến yếu tố BVMT KCN; Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn tái sử dụng nước thải, không thải chất thải ra môi trường; Rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới các QCKT về môi trường phù hợp với thực tiễn, có lộ trình phù hợp với cam kết quốc tế, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng QCKT môi trường địa phương; Xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường phục vụ lựa chọn loại hình, công nghệ sản xuất, bảo đảm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong việc quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Tính toán, dự báo khả năng phát sinh chất thải phù hợp để xác định công tác chuẩn bị hạ tầng tương ứng; thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi KCN hiện hữu sang KCN sinh thái và phát triển các KCN sinh thái mới; Kiểm toán chất thải, xây dựng cơ sở dữ liệu để tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia, tiến tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; Rà soát, đánh giá, điều chỉnh công cụ kinh tế, thuế, phí về môi trường đang áp dụng cho phù hợp với nguyên tắc thị trường; Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa công tác BVMT, huy động các nguồn lực đầu tư không những cho cơ sở hạ tầng BVMT mà còn các hoạt động hiện đại hóa công nghệ sản xuất, cộng sinh công nghiệp, sử dụng chung hệ thống XLNT của KCN và doanh nghiệp đầu tư thứ cấp trong KCN, giữa KCN và doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ từ NSTW, Quỹ BVMT đối với việc đầu tư, xây dựng công trình BVMT tại địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện rà soát, đề nghị sửa đổi một số luật có liên quan như Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, ... để phát huy hiệu lực, hiệu quả của các quy định của Luật BVMT. Cụ thể như sau: Áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung, chế tài nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT để đủ tính răn đe, ngăn ngừa hiệu quả, khắc phục việc chấp nhận nộp phạt để tiếp tục vi phạm; trình tự thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất về BVMT; Quy định tỷ lệ chi từ nguồn thu thuế BVMT được sử dụng để đầu tư trực tiếp cho công tác BVMT; cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng từ ngân sách trung ương ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án quan trắc phục vụ kiểm soát, giám sát BVMT các KCN; Chính sách hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trong phạm vi cả nước bảo đảm yêu cầu BVMT gắn với mục đích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm của Ban Quản lý KCN; Khuyến khích phát triển các KCN sinh thái.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan