Thứ 2, 04/07/2022 - 13:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ.

Ngày 23/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ đến Văn phòng Chính phủ.

 

 

Hiện nay, trong Chương trình công tác của Chính phủ chưa có Đề nghị  xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình Quốc hội vào năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012, các quy định pháp luật có liên quan, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp số 198/BCTĐ-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương thực hiện các quy định của pháp luật, tổng hợp nghiên cứu, rà soát hồ sơ và gửi Công văn đăng ký bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2021 đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và xin ý kiến tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan