Thứ 6, 30/09/2022 - 10:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dự thảo Thông tư có phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng cho các công việc sau:

Lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

Đối tượng áp dụng

Định mức này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

Các công việc hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp được tính theo quy định của Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán kinh phí giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều khoản chuyển tiếp

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT.

Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư nêu trên và để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản trước khi phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi đến Quý độc giả dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý. Kính mong độc giả tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan