Thứ 6, 30/09/2022 - 15:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đóng góp bước đầu của Việt Nam đối với việc hình thành một Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương

Nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương, quán triệt tinh thần “Việt Nam – thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc” và tiếp tục khẳng định những cam kết chính trị của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng và đã có những đóng góp bước đầu đối với việc hình thành một Thỏa thuận toàn cầu giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa đã trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, được chính phủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học và người dân trên toàn thế giới hết sức quan tâm. Trong khoảng 02 năm lại đây, ngày càng nhiều các tuyên bố khu vực kêu gọi cần có hành động toàn cầu có tính pháp lý cao để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương và hạt vi nhựa.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương, quán triệt tinh thần “Việt Nam – thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc” và tiếp tục khẳng định những cam kết chính trị của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng và đã có những đóng góp bước đầu đối với việc hình thành một Thỏa thuận toàn cầu giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Quan điểm chung của phía Việt Nam trong quá trình thảo luận là các thách thức của rác thải nhựa đại dương là vấn đề toàn cầu nên đòi hỏi cách tiếp cận và giải pháp ở quy mô toàn cầu, nhưng phải phù hợp với các ưu tiên của khu vực ASEAN và Việt Nam. Chúng ta ủng hộ và sẵn sàng tham gia thảo luận để cùng xây dựng về một Thỏa thuận về rác thải nhựa đại dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong khuôn khổ của Liên hiệp quốc, vì một đại dương xanh, hành tinh xanh, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Các nội dung chủ yếu tập trung thảo luận để đóng góp xây dựng thỏa thuận toàn cầu: (i) Các chính sách, hành động phải bao gồm từ đất liền ra biển; (ii) Xem xét cách thức tiếp cận theo vòng đời nhựa; (iii) Chuyển đổi nền kinh tế tuyến tính đối với nhựa sang nền kinh tế tuần hoàn; quản lý nhựa hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên; (iv) Nghiên cứu đánh giá tác động sinh thái, xã hội, kinh tế và sức khỏe do nhựa gây ra; (v) Áp dụng cách quản trị nhiều lớp, tăng cường đánh giá các hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, địa phương, quốc gia và khu vực để hướng đến toàn cầu; (vi) Nghiên cứu đề xuất các biện pháp để tăng cường chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính; (vii) Nhấn mạnh nguyên tắc: tăng phòng ngừa, trách nhiệm chung nhưng khác biệt giữa các nước phát triển và nước đang phát triển; (viii) Một số giải pháp như: hợp tác công tư, mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất, người gây ô nhiễm phải trả tiền, cơ chế đặt cọc – hoàn trả...; (ix) Cần thiết xây dựng một Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương giữ vai trò như trung tâm vệ tinh của Chương trình môi trường Liên hợp quốc.

Thực hiện Khoản 10, Nghị quyết EA.3/Res.7 về rác thải nhựa đại dương và hạt vi nhựa của UNEA, phía Việt Nam đã gửi các đề xuất và được đăng trên cổng thông tin trực tuyến của UNEA. Nội dung đề xuất tập trung vào 02 vấn đề: (1) Chuyển đổi hướng đến kinh tế tuần hoàn; (2) Các rào cản khó có thể giải quyết được trong phạm vi quốc gia nhưng có thể được giải quyết một cách hiệu quả ở quy mô toàn cầu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan