Thứ 7, 25/06/2022 - 20:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp 115 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tích hợp, cung cấp tổng số 115 DVCTT mức độ 3, 4 gồm: 66 DVC mức độ 3; 49 DVC mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong giai đoạn 2020 - 2021.

 

Ngày 30/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất các DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2020 - 2021 của Bộ.

Theo đó, căn cứ chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch trong năm 2020 hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của bộ, ngành, địa phương; căn cứ tình hình triển khai, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công của Bộ hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tích hợp, cung cấp tổng số 115 DVCTT mức độ 3, 4 gồm 66 DVC mức độ 3; 49 DVC mức độ 4 (đã hoàn thành tích hợp 03 DVC mức độ 4) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong giai đoạn 2020 - 2021, với lộ trình như sau:

Trong Quý II/2020, hoàn thành tích hợp, cung cấp 28 DVCTT trong đó gồm: 14 DVCTT mức độ 3; 14 DVCTT mức độ 4.

Trong Quý III/2020, hoàn thành tích hợp, cung cấp 28 DVCTT trong đó gồm: 11 DVCTT mức độ 3; 17 DVCTT mức độ 4.

Trong Quý IV/2020, hoàn thành tích hợp, cung cấp 27 DVCTT trong đó gồm: 21 DVCTT mức độ 3; 06 DVCTT mức độ 4.

Trong Quý I/2021, hoàn thành tích hợp, cung cấp 27 DVCTT trong đó gồm: 20 DVCTT mức độ 3; 09 DVCTT mức độ 4.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan