Thứ 5, 30/06/2022 - 16:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiệu quả và thống nhất

Để đảm bảo công tác rà soát văn bản phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiệu quả và thống nhất, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế cần giao các nhóm soạn thảo thực hiện rà soát; đối với từng lĩnh vực, cần chọn ra các vấn đề còn vướng mắc để đưa ra thảo luận, trao đổi chuyên gia nhằm làm rõ những nội hàm khi đưa vào quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

 

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan phục vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật; theo đó, đã phân công các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tổ chức rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường; kết quả rà soát gửi về Tổng cục Môi trường trong tháng 06/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Theo đó, tổng số văn bản đưa vào rà soát là 65 văn bản, cụ thể: 26 Luật và Bộ Luật; 25 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 11 Thông tư; 02 Thông tư liên tịch.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, một số quy định của pháp luật hiện hành có nội dung chưa thống nhất hoặc có thể không phù hợp với nội dung của Luật Bảo vệ môi trường như các quy định về danh mục dự án phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; nội dung xác nhận hoàn thành từng phần chưa gắn với đóng cửa mỏ từng phần tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định đối tượng lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là chưa phù hợp; các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung quan trắc tự động, vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải; quy định về ký quỹ khai thác khoáng sản; quy định về sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường là rất quan trọng nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Thứ trưởng đánh giá cao Tổng cục Môi trường đã xây dựng phần mềm cung cấp thông tin nội bộ để phục vụ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật các đơn vị trong Bộ, giúp tiết kiệm thời gian, cập nhật tiến độ và phát huy trí tuệ của các đơn vị để cùng nhau thảo luận, chia sẻ thông tin, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Để đảm bảo công tác rà soát văn bản phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiệu quả và thống nhất, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế cần giao các nhóm soạn thảo thực hiện rà soát; đối với từng lĩnh vực, cần chọn ra các vấn đề còn vướng mắc để đưa ra thảo luận, trao đổi chuyên gia nhằm làm rõ những nội hàm khi đưa vào quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan