Thứ 7, 02/07/2022 - 21:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Chương trình “Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH giai đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.05/16-20 triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn (KTTV), biến đổi khí hậu (BĐKH).

Các kết quả nghiên cứu điển hình của Chương trình đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KTTV và BĐKH:

Dự thảo Khung dịch vụ khí hậu tại Việt Nam, thuyết minh kèm theo và Hướng dẫn triển khai Khung Dịch vụ khí hậu trình Bộ phê duyệt là cớ sở cho các cơ quan quản lý thực hiện và giám sát theo đúng chuẩn Khí hậu Quốc tế;

Sổ tay hướng dẫn lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương và Bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ mang lại các lợi ích như: Cung cấp một khuôn khổ để xây dựng và củng cố mối liên kết giữa các ngành và các cấp địa phương, thông qua đó để theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện các giải pháp  ứng phó với BĐKH (2016.05.22).

Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác đã cung cung cấp các cơ sở khoa học, phương pháp cũng như công cụ hỗ trợ trong việc xây dựng các văn bản như:

Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT về “Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím” của nhiệm vụ 2015.05.03;

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo khí tượng và 42/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo thủy văn từ nhiệm vụ 2016.05.18.

Về việc dự thảo các cơ chế chính sách hiện tại có 01 nhiệm vụ đã được nghiệm thu. Đề tài TNMT.2016.05.22 “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề BĐKH vào chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ” đã đề xuất được Giải pháp CĐCCKT cho 5 tỉnh duyên hải vùng Nam Trung Bộ, bao gồm: Giải pháp về chính sách; Giải pháp về KHCN; Giải pháp về nguồn nhân lực; Giải pháp về liên kết vùng trong UPBĐKH. Các giải pháp này đã được Hội đồng khoa học và Công nghệ nghiệm thu và chuyển giao cho các đơn vị ứng dụng;

Ngoài ra, các cơ chế chính sách còn lại tập trung vào cơ chế giá linh hoạt cho các sản phẩm và dịch vụ KTTV nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp và người sử dụng dịch vụ khí tượng thuỷ văn ở nhiệm vụ 2017.05.10; đề xuất các chính sách, khoa học và công nghệ nhằm bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước cho tỉnh điển hình trong từ nhiệm vụ 2017.05.19; đề xuất cơ cấu tổ chức xây dựng, lập dự án đầu tư, thực hiện và quản lý các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK ưu tiên, đóng góp cho việc thực hiện hiệu quả INDC của Việt Nam (2017.05.20) và cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về BĐKH (2017.05.23).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan