Thứ 6, 30/09/2022 - 16:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Viễn thám quốc gia - 40 năm xây dựng và phát triển

Cục Viễn thám quốc gia mặc dù mới được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên lịch sử xây dựng và phát triển của Cục trải qua 40 năm với bốn giai đoạn phát triển lớn mạnh không ngừng.

Cục Viễn thám quốc gia mặc dù mới được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên lịch sử xây dựng và phát triển của Cục trải qua 40 năm với bốn giai đoạn phát triển lớn mạnh không ngừng. Từ một Tổ Viễn thám rồi thành Phòng Viễn thám tới Trung tâm viễn thám, Trung tâm Viễn thám quốc gia rồi nay là Cục Viễn thám quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này không chỉ chứng tỏ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Viễn thám quốc gia mà còn thể hiện chiến lược, kế hoạch phát triển đúng đắn của Đảng bộ, lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia các thời kỳ. Trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình Cục đã đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương.

Ngay từ những năm khó khăn nhất của đất nước, trong giai đoạn bị cấm vận, Cục đã ứng dụng thành công công nghệ cao vào trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Cho đến nay, về cơ bản đã hình thành được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám, đưa các hoạt động viễn thám vào khuôn khổ của pháp luật.

Về cơ bản đã hoàn thiện được cơ sở hạ tầng viễn thám gồm: Trạm thu dữ liệu ảnh viễn thám, Hệ thống xử lý ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám.

Viễn thám ban đầu chỉ ứng dụng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nay đã được ứng dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực trong cả nước như Quản lý Tài nguyên Đất, Tài nguyên Nước, Môi trường, Biển và Hải đảo, Địa Chất khoáng sản, Đo đạc và Bản đồ, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Lâm nghiệp, Nông nghiệp…. Cộng đồng ứng dụng công nghệ viễn thám từ trung ương đến địa phương đã hình thành và ngày càng phát triển.

Mặc dù trong 40 năm xây dựng và phát triển, Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được nhiều thành tích hết sức đáng khích lệ, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý để ghi nhận những đóng góp của Cục trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Cục Viễn thám đang đối mặt với nhiều thách thức đó là phát huy được vai trò là đơn vị quản lý nhà nước về viễn thám ở Việt Nam, phát huy hơn nữa vai trò của công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng cộng đồng ứng dụng viễn thám ở Việt Nam. Để vượt qua những thách thức, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, trong thời gian tới Cục Viễn thám quốc gia tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng sau đây: Thứ nhất, nhanh chóng ra soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực viễn thám. Thứ hai, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thám đảm bảo nhu cầu dữ liệu viễn thám cho cộng đồng ứng dụng công nghệ viễn thám. Thứ ba, phát triển nghệ viễn thám trở thành một trong các trụ cột của hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Thứ tư, phát triển cộng đồng ứng dụng công nghệ viễn thám đặc biệt là ở các địa phương. Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về viễn thám.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan