Thứ 2, 15/08/2022 - 14:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch đầu tư để công khai theo quy định.

 

Chi tiết Bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa tải tại đây.

Chi tiết các điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa như sau:

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Khai thác khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Nhập khẩu phế liệu

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan