Thứ 4, 25/05/2022 - 18:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Đề nghị Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày 20/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đa gửi Hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định đối với lập đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) theo quy định.

 

Thực hiện nhiệm vụ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Theo đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và đề nghị xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình Quốc hội vào năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiên cứu, tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012, các quy định pháp luật khác có liên quan, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến rộng rãi tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước khi trình Chính phủ cho ý kiến để đăng ký vào Chương trình công tác bổ sung năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan để tổng hợp Hồ sơ lập đề nghị gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp bao gồm: (1) Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); (2) Báo cáo tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012; (3) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước (sửa đổi); (4) Dự kiến Đề cương chi tiết Luật tài nguyên nước (sửa đổi); (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; bản chụp ý kiến góp ý.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan