Thứ 2, 26/09/2022 - 00:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ sở dữ liệu đất đai sớm đi vận hành

Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG), Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn cơ sở dữ liệu đất đai sớm đi vận hành, các dữ liệu sẽ được cập nhật hàng năm.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp trực tuyến

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, các hoạt động thực hiện Dự án đã và đang được triển khai một cách toàn diện. Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương đã tích cực triển khai các hoạt động quản lý, bảo đảm hoạt động cho Dự án như xây dựng dữ liệu nền; thuê chuyên gia tư vấn; tổ chức các khóa đào tạo; xây dựng phần mềm theo dõi và đánh giá dự án… Kế hoạch của Dự án cũng được bổ sung, điều chỉnh các nội dung quản lý và tăng cường cung cấp dịch vụ công; họp trực tuyến và chuyển giao công nghệ giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi Dự án.

Về triển khai Kế hoạch công nghệ thông tin của Dự án (IT Plan), thực hiện theo giải pháp phần mềm quản lý đất đai do Viettel cung cấp (VBDLIS); hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương thuộc dự án VILG xây dựng, lưu trữ và vận hành CSDL đất đai trong thời gian chưa có phần mềm, bao gồm cả giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai tại Trung ương và địa phương, tập trung triển khai thí điểm tại tỉnh Thái nguyên.

Qua đánh giá bước đầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, phần mềm VBDLIS là một giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai Dự án, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, cập nhật CSDL đất đai thường xuyên. Ngoài ra phần mềm còn cho phép liên thông với cơ quan thuế, kết nối tới hệ thống một cửa điện tử và đề nghị được triển khai phần mềm cho toàn tỉnh sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép…

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan và của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Ban Quản lý dự án VILG cần rà soát, đánh giá lại các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai để xây dựng kế hoạch, xác định các giải pháp để khắc và đưa ra lộ trình thực hiện, báo cáo Chính phủ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Về phần mềm hệ thống Bộ trưởng, yêu cầu Ban Quản lý dự án trao đổi với phía các nhà phát triển để xác định rõ trách nhiệm của từng bên, có các nguyên tắc ràng buộc để đảm bảo tiến độ. Đây là hệ thống quan trọng của quốc gia do đó phải đảm bảo mức an toàn an ninh cấp độ 5. Bộ trưởng đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý dự án trên cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm tại Thái Nguyên có thể cho phép triển khai hệ thống này cho các tỉnh còn lại của dự án.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, các địa phương rà soát trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để đảm bảo dữ liệu đất đai được quản lý tập trung, thống nhất, kế thừa tích hợp các dữ liệu đất đai đã được xây dựng trước đây. Khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý cho vận hành hệ thống như quy định về quản lý, khai thác, cập nhật, vận hành hệ thống thông tin; quy định phân quyền trong quản trị phần mềm và cơ sở dữ liệu,... nhằm để giải quyết yêu cầu của các địa phương. Đồng thời, sớm trình đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của toàn quốc để đảm bảo xây dựng Hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường giám sát và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về các nội dung liên quan tới Kế hoạch công nghệ thông tin của Dự án.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp kịp thời, bảo đảm thông suốt các thủ tục liên quan đến hoạt động của Dự án để trong năm 2020 cơ sở dữ liệu đất đai đi vận hành, các dữ liệu sẽ được cập nhật hàng năm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan