Thứ 6, 30/09/2022 - 11:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiều giải pháp xử lý triệt đề tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Bắc Hưng Hải

Hiện nay sông Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng (chất thải từ các nhà máy khu công nghiệp Gia Lâm – Hà Nội đổ vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải) làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo chính quyền các địa phương làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị  và các doanh nghiệp xả thải ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải xử lý nghiêm, để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ với cử tri về tình hình ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ được quy định và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của mình. Theo quy định của Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi (trong đó có nội dung bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi). Theo Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hệ thống sông Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công trình đầu mối, hệ thống kênh trục chính, quan trọng và UBND cấp tỉnh liên quan quản lý công trình trong hệ thống).

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Bắc Hưng Hải (thường được gọi là hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải), trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có lưu lượng xả thải lớn, xả thải trực tiếp và gián tiếp ra sông Bắc Hưng Hải. Qua kiểm tra, thanh tra (năm 2017 và năm 2018) đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 503/1.139 cơ sở được thanh tra, kiểm tra có vi phạm pháp luật về BVMT, tổng số tiền phạt hơn 15,5 tỷ đồng, đồng thời buộc các đối tượng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, xây lắp các công trình BVMT đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Ngày 21/8/2019, Bộ cũng đã có Công văn số 4084/BTNMT-TCMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội về việc phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải. Trong đó, đề nghị các cơ quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kỹ thuật (xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải; trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động; quy hoạch các điểm tập kết chất thải rắn và tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn…) và các giải pháp phi kỹ thuật (nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường và danh mục các ngành nghề công nghiệp không được phép đầu tư trên sông Bắc Hưng Hải phù hợp với quy định của pháp luật về BVMT, tài nguyên nước, thủy lợi, đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan; đánh giá chất lượng môi trường nước và khả năng chịu tải; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra;...).

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các nội dung sau: (i) hướng dẫn, thực hiện việc xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, kiểm soát chất lượng nước và cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải; việc xác định, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; (ii) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn, thực hiện việc xác định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải; xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh có hiệu quả trong phát hiện, trao đổi thông tin, điều tiết nước tại các nhánh sông chính thuộc hệ thống kênh Bắc Hưng Hải, kiểm soát chất lượng nước các nhánh sông chính trước khi đổ vào sông Bắc Hưng Hải; (iii) tiếp tục hướng dẫn thực hiện quy định về điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận và đánh giá sức chịu tải của sông, hồ.

Dự kiến trong tháng 9 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, UBND các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan