Thứ 6, 30/09/2022 - 09:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6257/BTNMT-PC gửi các đơn vị thuộc về việc Bộ hướng dẫn tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 2021.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Bộ yêu cầu các đơn vị:

Thực hiện phổ biến đối với Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2020 và năm 2021, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thực hiện tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính, các vấn đề, chính sách theo hướng có lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid,…. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Về hình thức tổ chức thực hiện, tiếp tục nâng cao vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, lựa chọn các hình thức phổ biến hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

Thực hiện phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị, cơ quan; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, Cổng/Trang thông tin điện tử qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động khác.

Chi tiết nội dung Công văn mời xem tại đây.

Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan