Thứ 5, 18/08/2022 - 01:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thống kê, rà soát, đề xuất Danh mục thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch của Bộ để triển khai thực hiện Nghị định.

Để triển khai Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị định kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1293/BTNMT-PC gửi Văn phòng Bộ, các đơn vị đầu mối thực hiện thủ tục hành chính của Bộ để thống kê và rà soát Danh mục thủ tục hành chính của Bộ.

Theo đó, Văn phòng Bộ sẽ thực hiện thống kê Danh mục thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; các thực hiện thủ tục hành chính của Bộ rà soát, đánh giá và đề xuất các thủ tục hành chính có thể phân cấp cho địa phương quyết định; có thể giao cho địa phương tiếp nhận đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, hoặc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa Bộ với các Bộ, ngành khác, hoặc liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa Bộ với địa phương, hoặc liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các địa phương. 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan