Thứ 2, 15/08/2022 - 14:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quy chế phối hợp công tác

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp đã ký kết  Quy chế số 648-QCPH/BTP-BTNMT về việc phối hợp công tác giữa hai Bộ

Hai Bộ thống nhất những nội dung phối hợp như:

Phối hợp thực hiện lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp chặt chẽ trong công tác đánh giá tác động và thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh. Đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc có ý kiến khác nhau, hai Bộ cần chủ động trao đổi thống nhất bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, hai bên thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt, khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật cần khẩn trương trao đổi, thảo luận, thống nhất biện pháp xử lý. Kịp thời xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên.

Hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác pháp điển bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề mục; chủ động tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển và kết quả pháp điển các đề mục do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện đến các đối tượng chịu sự tác động; tích hợp Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm văn bản được hợp nhất đầy đủ, kịp thời.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Hai bên thống nhất phối hợp thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng phổ biến pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

Hai bên phối hợp thực hiện có hiệu quả trách nhiệm thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. Bộ Tư pháp hướng dẫn, triển khai, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm; cử báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như công tác pháp chế tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, hai Bộ còn phối hợp chặt chẽ trong các nhóm công việc thuộc các công tác quản lý nhà nước của hai bên như: Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; công tác bổ trợ tư pháp; công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; công tác thi hành án dân sự…

Hai Bộ cũng thống nhất tổ chức các đoàn công tác liên ngành và cử cán bộ phối hợp đồng thời luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan hoặc trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Khi cần lấy ý kiến tham gia bằng văn bản, cơ quan có yêu cầu gửi văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho cơ quan được yêu cầu. Cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan yêu cầu.

Cũng theo Quy chế vừa ký kết, hằng năm hoặc khi cần thiết, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường luân phiên tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế này. Để thực hiện Quy chế, mỗi Bộ phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Định kỳ hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bộ cùng xây dựng Kế hoạch chung triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp. Trên cơ sở chấp thuận về chủ trương của Lãnh đạo hai bên, giao Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hằng năm.

Trên cơ sở Quy chế này, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, giao cơ quan thi hành án dân sự báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc xét trường hợp cần thiết, hai Bộ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế này cho phù hợp.

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan