Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Bộ TN&MT có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật (gửi kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo Thành viên là đại diện Cơ quan, các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Quý Cơ quan (tại Bảng phân công nhiệm vụ) theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Công văn này. 

Kết quả rà soát gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị gửi file kết quả rà soát vào địa chỉ mail: nhquang@monre.gov.vn.

* Theo phân công, các nhóm nội dung nhiệm vụ chính gồm:

  • Rà soát quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường
  • Rà soát quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh bất động sản
  • Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả quy định pháp luật pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản được rà soát có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan