Thứ 6, 30/09/2022 - 10:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện 4 nhiệm vụ, bao gồm: (1) Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.(2) Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường. (3) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (4) Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2020.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể nội dung hình thức thực hiện.

Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, các đơn vị sẽ tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đồng thời, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật để qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các đơn vị sẽ tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, trao đổi về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tập trung vào một số vấn đề như: (i) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.(ii) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương. (iii) Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan