Thứ 5, 18/08/2022 - 03:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT

Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT gồm:

Danh mục 1: Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Danh mục 2: Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thấm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Bộ trưởng làm Trưởng Ban soạn thảo các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; các Thứ trưởng làm Trưởng ban soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo các Thông tư do đơn vị chủ trì xây dựng.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm: Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để xem xét, giải quyết để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Theo Chương trình xây dựng văn bản này, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT sẽ liên tục cập nhật, thông tin đến các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia, đóng góp ý kiến cho Bộ và các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình các cấp có thẩm quyền ban hành tại Chuyên mục tham vấn chính sách TN&MT.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế, văn bản quy phạm pháp luật của ngành TN&MT


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan