Thứ 5, 18/08/2022 - 02:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất dự thảo VBQPPL lấy ý kiến phản biện xã hội năm 2021

Ngày 13/11/2020, Bộ TN&MT có văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đề xuất dự thảo VBQPPL lấy ý kiến phản biện xã hội năm 2021

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc 2015, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch phản biện xã hội năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện phản biện xã hội bảo đảm theo quy định pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị các cơ quan đề xuất các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án do cơ quan chủ trì soạn thảo cần Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội trong năm 2021.

Theo đó, phúc đáp Công văn số 1405/MTTW-BTT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đề xuất các nội dung phản biện xã hội năm 2021, sau khi rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số nhiệm vụ sau: 

Một là, Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất định hướng sửa đổi. 

Hai là, Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị, cơ quan trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Nếu được Quốc hội thông qua dự án Luật nêu trên, dự kiến năm 2021, Bộ sẽ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và đề xuất lấy ý kiến phản biện xã hội, như: dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự thảo Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô - dôn, … 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan