Thứ 7, 20/08/2022 - 03:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 04/12/2020, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp về đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

 

Theo đó, thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, sau khi rà soát Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất:

Về lập Danh mục văn bản quy định chi tiết

Đối với Luật Bảo vệ môi trường: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành theo thẩm quyền 05 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, gồm: 02 nghị định, 01 Quyết định và 02 Thông tư để quy định chi tiết 103 nội dung.

Giao các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, mỗi bộ chủ trì xây dựng 01 Thông tư để quy định chi tiết 01 nội dung;  Bộ Y tế xây dựng 01 Thông tư để quy định chi tiết 02 nội dung.

Đối với Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng 01 Nghị định để quy định chi tiết 02 nội dung. 

Lý do: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan, Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; tại Điều 5 Nghị quyết nêu trên, Quốc hội đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Mặt khác, tại Điều 7 Nghị quyết, Quốc hội đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm, rà soát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với các dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện và đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn thuộc 02 Bộ. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an xây dựng Nghị định nêu trên là phù hợp với Điều 5 Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và bảo đảm dự thảo Nghị định trình Chính phủ phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Về lập Danh mục các nội dung giao cho chính quyền địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, lập danh mục các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường giao chính quyền địa phương quy định.

Chi tiết các nội dung đề xuất được gửi kèm theo Công văn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan