Thứ 6, 30/09/2022 - 16:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 16/10/2020, Bộ TN&MT có văn bản gửi Bộ KH&CN về việc đánh giá thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện các Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và số 86/2012/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đã thực hiện cải cách mạnh mẽ công tác kiểm tra chuyên ngành đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bảo đảm đúng pháp luật và thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến các nội dung đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

Một là, đề nghị xây dựng Nghị định để thay thế các nghị định nêu trên, vì các Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bằng một số nghị định khác; 

Hai là, để bảo đảm Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không nên quy định cứng các điều kiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu như yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký kiểm tra nhà nước để xác nhận trước khi thông quan. Quý Bộ có thể nghiên cứu, quy định như trường hợp kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với quý Bộ để xây dựng nghị định này, bảo đảm đúng pháp luật và khả thi trong thực tiễn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan