Thứ 2, 15/08/2022 - 14:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất cắt giảm thực chất mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành; công khai bản so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm; thực hiện chuyển đổi số, trước mắt số hoá các dữ liệu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu viễn thám, dữ liệu định vị vệ tinh, dữ liệu thanh tra, kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản; xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành của Bộ,… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch cải cách hành chính gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, nêu rõ rà soát, đề xuất cắt giảm thực chất mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành; công khai bản so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm.

Rà soát, xây dựng kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng trong tháng 02 năm 2020 các thủ tục sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4.

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số, trước mắt số hoá các dữ liệu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu viễn thám, dữ liệu định vị vệ tinh, dữ liệu thanh tra, kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản; xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành của Bộ,… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương hoàn thiện và đưa vào áp dụng chữ ký số trên các thiết bị di động, hoàn thành trong tháng 02 năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phải thực sự, thực chất tránh hình thức.

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đất đai và tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương tham gia dự án VILG, các huyện điểm sử dụng vốn hỗ trợ từ Trung ương. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương thực hiện giải pháp để nâng cao chỉ số đăng ký tài sản (A7) lên từ 10 đến 15 bậc. Nâng cao xếp hạng chỉ số Chất lượng hành chính đất đai lên từ 5 đến 7 bậc.

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất phương án hợp nhất bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Bộ.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập các phương thức để lắng nghe ý kiến đánh giá của nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính đối với từng nhóm thủ tục. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến đánh giá đó, sẽ có văn bản triển khai gửi đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ động truyền thông về các chính sách mới, các điểm sáng, mô hình tốt ở địa phương; thúc đẩy thi đua sáng tạo, đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của Ngành tài nguyên và môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan