Thứ 6, 30/09/2022 - 10:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các địa phương quản lý thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai và thu hút đầu tư, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng trước mắt

Thời gian qua, nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có chính sách giao đất, cho thuê đất lâu dài đến 70 năm. Cử tri lo lắng việc một vài địa phương thu hút đầu tư nước ngoài tại các vị trí nhạy cảm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và môi trường. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương quản lý thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai và thu hút đầu tư; không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng trước mắt… gây bất ổn đời sống chính trị, xã hội về sau.

Trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường rất quan tâm đến vấn đề giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư nước ngoài tại các vị trí nhạy cảm về quốc phòng an ninh và đã đưa vào các quy định của pháp luật về đất đai như: quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật đất đai năm 2013: “Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.” Đồng thời, Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Về vấn đề này, quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để quản lý chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài tại các vị trí nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.

Thể chế hóa cụ thể kết luận của Bộ Chính trị, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013, trong đó có nội dung liên quan đến chính sách sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài; dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Khóa XIV.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan