Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN), Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả cải cách TTHC, cắt giảm ĐKKD và cải cách hoạt động KTCN giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả thực hiện cải cách TTHC

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ đầu nhiệm kỳ là 266 TTHC (trường hợp địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc 288 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai). 

Số lượng TTHC cắt giảm, đơn giản hóa là 214/266 (chiếm 80,1%), trong đó: 

Số lượng TTHC được bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp là 81/266 TTHC (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). Trong đó:

Số lượng TTHC được đơn giản hóa là 133 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc 155 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai). 

Số lượng TTHC quy định mới là 49 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai), 48 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai) - chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 234 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc 255 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành Văn phòng đăng ký đất đai), chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo.

 Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 19 văn bản, bao gồm: 02 luật, 09 nghị định và 08 thông tư, thông tư liên tịch - chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo. 

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 33.819.420 giờ công lao động và khoảng 1.010.284.720.000 đồng/năm.

Kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD)

Tổng số ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ đầu nhiệm kỳ là 163 điều kiện.

Số lượng ĐKKD được đơn giản hóa, bãi bỏ là 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%); số lượng ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 98 ĐKKD - chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo. 

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm điều kiện kinh doanh là 05 văn bản, bao gồm: 01 luật, 04 nghị định - chi tiết tại Phụ lục số 06 kèm theo.

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm ĐKKD ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm.

Kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN)

Tổng số sản phẩm, hàng hóa phải KTCN thuộc phạm vi quản lý của Bộ đầu nhiệm kỳ là 74 sản phẩm, hàng hóa. 

Số lượng danh mục sản phẩm, hàng hóa phải KTCN được loại bỏ, cắt giảm là 38/74 sản phẩm, hàng hóa (chiếm 51,3%). 

Số lượng sản phẩm, hàng hóa phải KTCN bổ sung mới: không có. 

Tổng số sản phẩm, hàng hóa KTCN thuộc phạm vi quản lý còn hiệu lực thi hành là 36 sản phẩm, hàng hóa - chi tiết tại Phụ lục số 07 kèm theo. 

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa KTCN là 01 văn bản (01 Thông tư).

Tổng số chi phí tiết kiệm được trong việc cải cách KTCN ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 50.989 giờ công lao động và khoảng 3.038.689.320 đồng/năm.

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 80% TTHC; bãi bỏ, đơn giản hóa trên 62% ĐKKD; cắt giảm trên 51% sản phẩm, hàng hóa KTCN. Kết quả cải cách TTHC, ĐKKD và KTCN đã giúp tiết kiệm được khoảng 36,625,409 giờ công lao động/năm và khoảng 1,050,418,439,320 đồng/năm (hơn một nghìn tỷ/1 năm).

Chi tiết báo cáo kết quả kết quả cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ TN&MT tải tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan