Thứ 7, 25/06/2022 - 21:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch có 09 nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Thứ hai, thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Thứ ba, rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ tư, xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ năm, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Thứ sáu, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, 3, 4 và 5 phần II Kế hoạch này.

Thứ bảy, thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên Hệ t thống phần mềm thống kê, rà soát.

Thứ tám, tiếp tục duy trì việc tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung và các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Thứ chín, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan